Inschrijfformulier R.C.N.Ondergetekende wil zich aanmelden voor een lidmaatschap van Recreatie Centrum Nieuwegein.


De contributie bedraagt per kalenderjaar van 1 januari tot 31 december € 80,00 per jaar. Lidmaatschappen lopende het kalenderjaar worden naar rato berekend met een minimum van € 35,00.

De contributie dient contant te worden voldaan bij de aanwezige leidinggevende.

Aan het einde van het kalenderjaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegtermijn is 1 maand, dus indien gewenst opzeggen vòòr  30 november.

Tevens heeft ondergetekende kennis genomen van het huishoudelijk regelement en zal dit naleven.


              BREAKING NEWS


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23 SEPTEMBER 2019  LANDELIJK PARKINSON TOURNOOI