Huis regelementen R.C.N

              BREAKING NEWS

Huishoudelijke regelementen R.C.N


Doelstellingen / huishoudelijk reglement RCN

RCN staat voor stichting Recreatie Centrum Nieuwegein.


De  stichting is opgericht en notarieel vastgelegd op 6 oktober 2014 en heeft ten doel het stimuleren en in stand houden van de biljartsport.


De stichting tracht dit doel te bereiken door in Nieuwegein een ruimte te creëren en te faciliteren ten behoeve van de biljartsport.


Binnen deze ruimte gelden onderstaande huisregels:


1.RCN

Stelt een ieder die schade, in welke vorm dan ook, aan de eigendommen van RCN brengt persoonlijk verantwoordelijk. Het gebruikmaken van de faciliteiten van RCN is op eigen risico.


2.RCN

Heeft het recht om wanneer persoon of personen die normen van fatsoen overtreden, de toegang tot de lokatie, zonder opgave van reden te weigeren. Bij onfatsoenlijk gedrag in de speelruimte kan men worden verzocht de lokatie te verlaten. Aanwezige personen dienen respect voor elkaar te hebben. Bij calamiteiten dient men  melding te doen bij de leidinggevende.


3.RCN

Gaat er van uit de diegene, die de biljartsport willen bedrijven, ook daadwerkelijk deze vorm van sport machtig zijn.


4.RCN

Schenkt geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Ook mag er geen indirecte verkoop van alcoholische dranken plaatsvinden. Bij twijfel over de leeftijd, kan het bedienend personeel de desbetreffende persoon om een legitimatie vragen. Gedragsregels voor het bedienend personeel zijn conform de instructie verantwoordt alcohol schenken.


5.RCN

Consumptie’s dienen voor het verlaten van de lokatie, contant te worden afgerekend. Op rekening consumptie’s consumeren is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om zelf meegebrachte dranken en etenswaren te nuttigen.


6.RCN

Bij calamiteiten, zoals brand of andere levensbedreigende situatie’s, dient men zo spoedig mogelijk de lokatie te verlaten en de aanwijzigingen van het aanwezige personeel op te volgen.


7.RCN

Kan indien noodzakelijk, het huishoudelijk reglement zonder toestemming van bezoekers aanpassen  aan de op dat moment geldende waarden, normen of situatie’s. Een afschrift van het op dat moment geldend huishoudelijk reglement is bij de bar ter inzage.


8.RCN

Het logo van RCN mag niet zonder toestemming van gebruik van andere doeleinden dan voor RCN zelf.


9.RCN

Is niet verantwoordelijk voor achtergebleven persoonlijke eigendommen.


10.RCN

Roken in de lokatie is niet toegestaan.


11.RCN

Introducee’s van RCN leden zijn van harte welkom en betalen een uurtarief van € 4,00 per uur, per tafel.


12.RCN

Het is niet toegestaan, als bezoeker zich te begeven achter de bar en/of in de keuken.


13.RCN

Is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-48732111


14.RCN

Er kan bij afschrijving van een speeltafel voor maximaal 1 uur per persoon gereserveerd worden.


 23 SEPTEMBER 2019  LANDELIJK PARKINSON TOURNOOI